Registar:

Umjetnička organizacija
„Max teatar“
upisana je Očevidnik/Registar umjetničkih organizacija
Ministarstva kulture RH pod registarskim brojem 78
od 13. listopada, 2000. godine

Sjedište:

Max teatar
Rude Bosaka 1
Zaprešić, 10290
OIB:30247485008
IBAN: HR6523600001101451563

Kontakt:

+385 (0)91 505 55 32
max.teatar@gmail.com
www.maxteatar.hr


Created with Mobirise - Try here